Догађаји

Најаве догађаја

НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА

Овде можете пронаћи све информације везане за најважније семинаре из области инфраструктуре квалитета. На овај начин ћете бити у прилици да видите како можете да се пријавите за жељени семинар, као и да то учините на време.

12. мај 2015. године

Обука: тумачење захтева нове верзије стандaрда SRPS EN ISO 15189:2014

Институт за стандардизацију Србије први пут организује курс посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија.

Курс је намењен руководству акредитованих медицинских лабораторија (према SRPS EN ISO 15189:2008) и медицинских лабораторија, које уводе систем менаџмента квалитетом према стандарду SRPS EN ISO 15189:2014, или запосленима у лабораторији који су укључени у његову имплементацију, одржавање и стално побољшавање, представницима руководства за квалитет, руководиоцима лабораторија, као и интерним проверавачима.

Учесници ће имати прилику да, уз конкретне примере за испуњење најбитнијих захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 у форми групних вежби, практично примене стечено знање.

Предавачи су искусни експерти у области акредитације медицинских лабораторија и чланови Комисије за стандарде и сродне документе (KS Z212, Медицинска средства за дијагностику in vitro).

Накнада за учешће на курсу износи 12.350,00 динара и укључује: материјал за курс, стандард SRPS EN ISO 15189:2014 (sr), потврду о похађању и освежење за време паузе.

Рок за пријаву је 19. мај 2015. године.

За више информација посетите: http://www.iss.rs/rs

13. фебруар 2015. године

Обука у вези успостављања ЕТС система

Систем трговине емисионим јединицама ЕУ (ЕТС), познат и као тржиште угљеника ЕУ, успостављен Директивом 2003/87/EC, представља основу политике Европске уније у борби против климатских промена и кључни инструмент за смањење гасова са ефектом стаклене баште у сектору индустрије на исплатив начин. Као кандидат за чланство у ЕУ, Србија има обавезу усаглашавања са захтевима ЕУ ЕТС Директиве. С тим у вези, Министарство пољопривреде и заштите животне је укључено у „twinning“ пројекат „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију (MRV) неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисионим јединицама ЕУ“, а до краја 2015. године предвиђено је и усвајање Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и пратећих подзаконских аката.

Како би систем ЕТС могао да функционише, неопходно је успоставити поуздан и тачан систем мониторинга, извештавања и верификације гасова са ефектом стаклене баште. Ово подразумева да су оператери постројења обавезни да врше мониторинг и извештавање о емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја. Верификатор проверава колико је мониторинг усаглашен са одобреним планом мониторинга, као и потпуност и поузданост података у годишњем извештају о емисијама.

Основни пропис ЕУ којим се утврђују критеријуми које верификатори морају да испуне за ту врсту делатности је Уредба Комисије (ЕУ) број 600/2012 од 21. јуна 2012. о верификацији извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и извештаја о тонским километрима и о акредитацији верификатора у складу сa Директивом 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савета.

У циљу информисања, Министарство пољопривреде и заштите животне средине организује, 20. фебруара 2015. године, са почетком у 8:30 часова, у сали Протокол СИВ-а 3 (Омладинских бригада 1, Нови Београд), радионицу током које ће бити представљени захтеви Уредбе која је веома важна и за потенцијалне верификаторе. Циљ радионице је пружање информација о будућим улогама и обавезама како АТС-а тако и потенцијалних ЕТС верификатора.

Рок за пријаву је 19. фебруар 2015. године, а заинтересовани за учешће на радионици могу да се пријаве електронским путем на: dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs

25. септембар 2014. године

Међународна конференција о испитивању оспособљености 2015

Обавештавамо вас да ће се пета Међународна конференција о испитивању оспособљености (International Proficiency Testing Conference 2015) одржати у периоду од (15.)16. до 18. септембра 2015. године у Темишвару, Румунија.

Током Конференције, чији мото гласи „Нема науке без мерења, квалитета без испитивања ни глобалног тржишта без стандарда”, полазници ће бити у могућности да учествују у дискусијама и размене искуства са представницима универзитета, инжењерима, ПТ провајдерима, руководиоцима лабораторија, као и да учествују у раду радних група и у обукама.

Конференцију организује CEPROCIM SA, Букурешт (Research, Consulting and Process Development in the binder field) и Удружење ПТ провајдера (Association of Proficiency Testing Providers, AFSIC) у сарадњи са “POLITEHNICA”-ом, Универзитет у Темишвару.

Током конференције ће бити обрађене следеће теме:

•    ПТ шеме
•    Референтни материјали и испитивање оспособљености
•    Валидација метода испитивања и испитивање оспособљености
•    Мерна несигурност и испитивање оспособљености
•    Интерна контрола квалитета и испитивање оспособљености
•    Метрологија, следивост и испитивање оспособљености
•    Акредитација и учешће у испитивању оспособљености
•    Развој метода испитивања у лабораторијама за испитивање

Први рок за пријаву је 30. јануар 2015. године до када је потребно и доставити апстракте радова који ће бити изложени током Конференције.

За више информација посетите http://www.pt-conf.org/index.php/default/

11. март 2014. године

Семинар о мерној несигурности

Друштво метролога 7. маја 2014. године организује Семинар о мерној несигурности који ће се одржати у Београду, на Грађевинском факултету, Булевар краља Александра 73.

Програмом је предвиђено да семинар траје од 10 часова до 16 часова и предвиђена су три дела. У првом делу су теоријска предавања о мерној несигурности, типовима и начинима рачунања. Други део је предвиђен за практични део - рачунање мерне несигурности на конкретном примеру. Завршни, трећи део је полагање тестова.

Сви полазници, који положе тестове, добиће Сертификат о завршеном семинару.

Цена семинара је 9.000,00 динара, а за чланове Друштва метролога цена је 8.100,00 динара.

Рок за пријаву учешћа на семинару је 15.04.2014. године.

Молимо све заинтересоване за учешће на семинару да попуњен формулар проследе Председнику или Секретару Друштва метролога на један од следећих мејлова: delcev@grf.bg.ac.rs или joksimov@sbb.rs.

За више информација посетите http://drustvometrologa.org/2014seminar.

Дан акредитације

Међународни дан акредитације се обележава 9. јуна као глобална иницијатива коју су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) како би промовисали значај и улогу акредитације. Сваке године на заједничким годишњим скупштинама IAF-a и ILAC-а бира се тема Међународног дана акредитације након чега се израђује промотивни материјал који се објављује на интернет презентацијама ове две међународне организације за акредитацију - брошура, постер и промотивни филм са преводом на локалне језике.

Разни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари се дешавају упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације.

У складу са Статутом Акредитационог тела Србије, АТС сваке године обележава и 9. јун као Међународни дан акредитације и 28. јун као Дан акредитације у Републици Србији по дану када је у Србији 2000. године додељена прва акредитација.

Међународна конвенција о квалитету - ЈУСК

Акредитационо тело Србије (АТС) сваке године традиционално учествује на Годишњој националној конференцији ЈУСК-а (Јединствено удружење Србије за квалитет) у оквиру Специјалне конференције „Национални систем акредитације - стање и будући развој“ која се одржава почетком јуна месеца на Машинском факултету у Београду.

Позивамо сва заинтересована акредитована тела за оцењивање усаглашености да нам пошаљу своје предлоге тема предавања из области акредитације која би сте желели да чујете на овој Специјалној конференцији путем електронске поште АТС-а на адресу: office@ats.rs или Николи Костићу на адресу: nikola.kostic@ats.rs или мр Милици Јовчић на адресу: milica.jovcic@ats.rs.

Традиционални годишњи семинар у Сава центру

Традиционални годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености одржава се у месецу јануару.

У раду семинара учествују представници ресорних министарстава, експерти АТС-а, као и експерти са пројеката и други предавачи и стручњаци из области оцењивања усаглашености и акредитације, када се анализирају теме, које су у том тренутку актуелне, или када постоји захтев заинтересованих страна да се одређена тема представи на овом скупу.

Представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености и привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача се редовно одазивају позиву и присуствују семинару у великом броју (преко 500 присутних). Скупу такође присуствују и представници акредитационих тела из окружења.

Годишњи семинар у Сава центру је прилика да се представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености упознају са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације, као и са новим подзаконским актима министарстава који су усаглашени са европском регулативом.