ILAC

Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) је међународна организација чије су чланице национална акредитациона тела и друге организације из области лабораторијских испитивања и контролисања која су потписала Меморандум о разумевању који је основа за успостављање и даљи развој система мултилатералних споразума за међусобно признавање. На овај начин се, на глобалном нивоу, признају резултати испитивања и уклањају техничке баријере у трговини.

ILAC такође пружа помоћ земљама у развоју које тек започињу развој свог система акредитације лабораторија и контролних тела. На тај начин оне могу постати придружене чланице ILAC–а и искористити предности рада са развијеним земљама.

У сарадњи са ILAC-ом поједини региони су успоставили регионалне међународне организације као што су оне у Европи (EA), Азији и Пацифику (APLAC), Америци (IAAC) и Африци (SADCA и AFRAC) које раде у складу са процедурама ILAC-а. ILAC помаже и подржава успостављање оваквих организација и у другим деловима света.

Структура ILAC MRA споразума

Структуру ILAC MRA споразума чини пет нивоа:

1. ниво - стандард ISO/IEC 17011, дефинише захтеве који се односе на акредитационо тело.

2. ниво - послови оцењивања усаглашености које обављају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за које акредитационо тело додељује акредитацију на основу генеричких нормативних докумената која су излистана у трећем нивоу.

 • испитивање
 • еталонирање
 • контролисање
 • ПТ
 • производња референтих материјала*

3. ниво - генеричка нормативна документа, коришћена од стране акредитационог тела приликом утврђивања компетентности ТОУ за обављање послова, који су наведени у другом нивоу, су:

 • испитивање - стандарди ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 15189
 • еталонирање - стандард ISO/IEC 17025
 • контролисање - стандард ISO/IEC 17020
 • ПТ - стандард ISO/IEC 17043
 • производња референтих материјала* - ISO 17034

4. ниво - нормативна документа за специфични сектор, усвојена од стране ILAC-а, дефинишу међународно признату примену генеричких нормативних докумената који су излистани у трећем нивоу. Приликом оцењивања компетентности ТОУ за неки специфични сектор акредитационо тело користи наведена документа у комбинацији са документима који су наведени у трећем нивоу. На пример:

(а) нормативни документ који се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17025:

 • анти-допинг лабораторије за испитивање такође акредитоване од стране Светске анти-допинг агенције (World Anti-doping Agency - WADA) - WADA-ин међународни стандард за лабораторије (the WADA International Standard for Laboratories - ISL)
 • медицинске референтне лабораторије за мерење - ISO 15195

(б) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO 15189:

 • испитивање уз пацијента - захтеви за компетентност (Point-of-Care Testing - POCT) - ISO 22870

(в) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17020:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативна документа која се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17043:

 • нема тренутно усвојених

(д) нормативна документа која се користе у комбинацији са ISO 17034*:

 • нема тренутно усвојених

5. ниво - Обим акредитације ТОУ која су акредитована од стране потписника ILAC MRA споразума.

*) Резолуцијом Генералне скупштине ILAC Resolution GA 20.13 донета је одлука да се прошири споразум и за област акредитације произвођача референтних материјала.