Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености - интегрална верзија („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09, 110/2016)

Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09, 110/2016)