@Сва права задржана

Сва права, која произилазе из администрације овог вебсајта, припадају Акредитационом телу Србије и на њих се примењују закони Републике Србије.

Сви подаци, доступни на овом сајту, не могу бити предмет преноса дозволе за коришћење или било ког другог права.

Корисници сајта ће моћи да претражују садржај у електронској или у штампаној форми, односно да исти сачувају у електронској форми.

Корисници немају право да мењају, објављују, дају дозволу или стварају своја документа на основу података који се на сајту налазе без претходне сагласности Акредитационог тела Србије. Није дозвољена употреба материјала у недозвољеном контексту за који је корисник добио сагласност од Акредитационог тела Србије. Уколико је сагласност о коришћењу добијена, потребно је увек навести податак да је материјал преузет од Акредитационог тела Србије и навести адресу сајта www.ats.rs.

Захтев за објављивање материјала, преузетог са сајта Акредитационог тела Србије, мора бити упућен одговорном лицу Акредитационог тела Србије чији су подаци доступни у одељку Доступност информација.

Материјал, који је власништво треће стране, може бити измењен, копиран, репродукован, објављен или дистрибуиран само уз дозволу предметне треће стране.