Остали закони и прописи

српски

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглаш. опреме под притиском („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11)

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11)

Правилник о техн. захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11)

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11)

Закон о општој безбедности производа („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 41/09)

Закон о општој безбедности производа („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 41/09)

Правилник о безбедности машина („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 58/2016)

Правилник о безбедности машина („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 58/2016) - Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 58/2016 од 22.6.2016. године, ступио је на снагу 30.6.2016, а примењује се од 1.9.2016.

Додатаквеличина
PDF icon pravilnik_o_bezbednosti_masina_2016.pdf480.27 KB

Pages