Обрасци

српски

Пријава за акредитацију АТС-ПР11-001-4-3-12122018

Пријава за акредитацију АТС-ПР11-001-4-3-12122018

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Microsoft Office document icon prijava_za_akreditaciju_at-pr11-o01_4_3_12_12_2018.doc851 KB

АТС-ПР11-О01_Д.4.1, ДОДАТАК Д.4.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (ЗА КОНТРОЛНА ТЕЛА – SRPS ISO/IEC 17020)

АТС-ПР11-О01_Д.4.1, ДОДАТАК Д.4.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (ЗА КОНТРОЛНА ТЕЛА – SRPS ISO/IEC 17020)

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Package icon prijava_za_akreditaciju_at-pr11-o01_d4_1_1_01_12_2018.zip514.34 KB

Контролна листа за оцењивање тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Download kategorije: 

Контролна листа 17025 за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 од 01.08.2018.

КОНТРОЛНА ЛИСТА за оцењивање лабораторија за испитивање/ еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025:2017 - издање/измена: 5/0  од 01.08.2018.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Package icon ats_pr12_o10a_kontrolna_lista_17025_2017_5-0_01_08_2018.zip56.52 KB

Pages